5 năm thực hiện Kết luận số 53 của Bộ Chính trị: Phát triển toàn diện, hiệu quả tỉnh khánh Hòa

Thứ năm - 29/06/2017 09:14
Ngày 28-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 53 ngày 24-12-2012 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Các ông: Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Ông Lê Thanh Quang phát biểu tại hội nghị
Ông Lê Thanh Quang phát biểu tại hội nghị

 
Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển
      Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã tập trung nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, từng bước thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ phát triển tỉnh Khánh Hòa mà Bộ Chính trị đã chỉ đạo tại Kết luận số 53

       5 năm qua, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăn g trưởng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng; từng bước khai thác hiệu quả các lợi thế, tiềm năng, nhất là phát triển du lịch và kinh tế biển. Khánh Hòa đã phát huy hiệu quả lợi thế, tiềm năng về biển, gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc để trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn của cả nước. Giai đoạn 2013 - 2016, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân đạt 5,86%/năm; thu ngân sách trên địa bàn tỉnh tăng bình quân 16,7%/năm; toàn tỉnh đã thu hút được 322 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng gần 114.033 tỷ đồng, vốn thực hiện được khoảng 45.000 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 104.432 tỷ đồng, tăng bình quân 12,6%/năm; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 4.413 triệu USD; doanh thu dịch vụ - du lịch đạt gần 240.269 tỷ đồng, tăng bình quân 15,5%/năm; tăng trưởng du lịch bình quân đạt từ 15 đến 25%/năm; sản xuất công nghiệp duy trì tăng trưởng ổn định, bình quân tăng 7,8%/năm.
       Về xã hội, tỉnh đã phát triển toàn diện lĩnh vực khoa học và công nghệ, đào tạo nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển, kinh tế du lịch, chăm sóc sức khỏe nhân dân luôn gắn với công tác an sinh xã hội, cải cách hành chính của tỉnh...
 
Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tập trung nguồn lực xây dựng Khánh Hòa trở thành đô thị trực thuộc Trung ương

      Thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành đô thị trực thuộc Trung ương, trong đó Nha Trang là đô thị hạt nhân, tỉnh đã huy động các nguồn lực tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật; chỉnh trang, nâng cấp đô thị. Tỉnh đã tập trung huy động các nguồn lực đầu tư để tạo động lực liên kết phát triển toàn vùng như các dự án: mở rộng Quốc lộ 1, Quốc lộ 26, 27B, 27C, hầm đường bộ đèo Cả; đường Cao Bá Quát - Cầu Lùng, đường Phong Châu; đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2, Nhà ga hành khách quốc tế Sân bay quốc tế Cam Ranh; cảng Cam Ranh... Tỉnh cũng tập trung đầu tư phát triển hạ tầng các cụm công nghiệp: Diên Phú, Đắc Lộc, Chăn nuôi Khatoco Ninh Ích; quy hoạch phát triển Khu công nghiệp Suối Dầu, Khu công nghiệp Ninh Thủy; triển khai xây dựng: Cụm công nghiệp Trảng É 1, Trảng É 2, Sông Cầu; thực hiện thủ tục đầu tư vào Khu công nghiệp Nam Cam Ranh và Khu công nghiệp Vạn Thắng. Bên cạnh đó, đã đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo hệ thống cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải, hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng thương mại theo hướng hiện đại, phục vụ tốt chức năng đô thị.
 
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
 
      Đến nay, hệ thống đô thị toàn tỉnh được đầu tư phát triển, tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng (đạt 56%). Toàn tỉnh có TP. Nha Trang là đô thị loại I, TP. Cam Ranh là đô thị loại III, có 3 đô thị loại IV, 4 đô thị loại V và 8 khu vực xã được công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại V. Tất cả các đô thị đã có quy hoạch chung được phê duyệt và quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đang dần được phủ kín; quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới đã hoàn thành 100%. Đánh giá kết quả đạt được theo tiêu chí đô thị trực thuộc Trung ương, hiện tại, Khánh Hòa đạt 60,15 điểm (trong khi điểm tối thiểu phải đạt 75 điểm) và mới đạt 1/5 tiêu chí.

        Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, để đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa toàn tỉnh, sớm đạt các tiêu chí của đô thị loại I trực thuộc Trung ương theo Kết luận số 53 cần thực hiện nhiều giải pháp. Trong đó, giải pháp về vốn đầu tư phải kết hợp nhiều giải pháp như: chính sách “đổi đất lấy hạ tầng”, có kế hoạch cụ thể tranh thủ các nguồn vốn; quan tâm bố trí vốn để thực hiện các dự án hạ tầng khung đô thị theo danh mục được duyệt. Về giải pháp hạ tầng, cần quan tâm đầu tư và đẩy nhanh hoàn thành các công trình giao thông động lực; quan tâm đẩy nhanh việc lấp đầy Khu công nghiệp Ninh Thủy, triển khai nhanh hạ tầng Cụm công nghiệp Trảng É 2, Sông Cầu...; xây dựng các hồ chứa nước như: Đồng Điền, Đá Mài, Sông Chò; các công trình tăng cường ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng như: kè và đường dọc bờ sông Cái (Nha Trang) giai đoạn 2, đập ngăn mặn sông Cái Nha Trang; đầu tư xây dựng các công viên cây xanh. Với giải pháp về nhà ở, cần quy hoạch quỹ đất và địa điểm cụ thể để phát triển nhà ở xã hội; rà soát quy hoạch các khu đô thị mới, khu nhà ở chưa dùng quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở cho đối tượng chính sách, thu nhập thấp; tạo cơ chế cho chủ đầu tư có thể linh hoạt điều chỉnh cơ cấu sản phẩm cho phù hợp...

Xây dựng và phát triển Khu kinh tế Vân Phong

      Về xây dựng Đặc khu Hành chính - Kinh tế Bắc Vân Phong, Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo do Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban và đã chỉ đạo UBND tỉnh lập kế hoạch xây dựng Đề án Đặc khu Hành chính - Kinh tế Bắc Vân Phong gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ, trình Bộ Chính trị xem xét. Ngày 17-3-2017, Bộ Chính trị đã có kết luận thống nhất chủ trương thành lập đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong. Hiện nay, tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai công tác quản lý chặt chẽ khu kinh tế theo quy hoạch; xây dựng Đề án thành lập đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong; đồng thời, tham gia xây dựng dự thảo Luật Đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt do Bộ Kế hoạch - Đầu tư chủ trì.
 
Đường Trần Phú, Nha Trang
Đường Trần Phú, Nha Trang

      Theo ông Hoàng Đình Phi - Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong, để Đặc khu Hành chính - Kinh tế Bắc Vân Phong sớm hình thành, bước đầu cần xác định các dự án đầu tư mang tính động lực của đặc khu, nhất là những dự án hạ tầng chiến lược quan trọng để có chính sách xúc tiến đầu tư phù hợp, nhằm tạo đòn bẩy thúc đẩy nhanh quá trình hình thành đặc khu. Các dự án này cần phù hợp với định hướng phát triển, ngành nghề đặc thù, thế mạnh của đặc khu. Đối với Đặc khu Hành chính - Kinh tế Bắc Vân Phong, có thể xác định một số dự án động lực kết nối vùng cần tập trung thực hiện đầu tư trước như: Cảng biển quốc tế Vân Phong và khu hậu cần cảng; sân bay quốc tế; các tuyến đường cao tốc kết nối các đô thị trung tâm với Vân Phong; một số dự án đô thị - dịch vụ, du lịch hiện đại quy mô lớn trong đặc khu...

      Kết luận hội nghị, ông Lê Thanh Quang nhận định, 5 năm qua, toàn tỉnh đã tăng cường xây dựng các đô thị để thực hiện mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành đô thị trực thuộc Trung ương sau năm 2020. Đồng thời, cho ý kiến về một số kiến nghị của lãnh đạo một số địa phương, đơn vị. Theo đó, tỉnh sẽ tích cực làm việc với Bộ Quốc phòng để tạo điều kiện cho TP. Cam Ranh phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh; khuyến khích thu hút nhà đầu tư phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn TP. Nha Trang. Về y tế, ông Lê Thanh Quang đề nghị đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư phát triển hệ thống bệnh viện tư, nhất là bệnh viện chuyên khoa. Để làm tốt công tác dân vận trong thực hiện bồi thường, giải tỏa để triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh, đồng chí đề nghị phải xử lý được cốt lõi của vấn đề là giá bồi thường; ông Lê Thanh Quang yêu cầu xem xét, nâng đơn giá bồi thường vật kiến trúc, cây trồng trên đất...
 
Một số kiến nghị, đề xuất của tỉnh Khánh Hòa với Trung ương:
- Triển khai Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông, đoạn từ TP. Hồ Chí Minh đi qua địa phận Khánh Hòa đề nghị kéo dài đến đèo Cả.
- Hỗ trợ kinh phí và tạo điều kiện cho Khánh Hòa tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng, các khu chức năng, khu đô thị, du lịch, công nghiệp... trong Khu kinh tế Vân Phong.
- Đồng ý cho Khánh Hòa một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính - ngân sách và phân cấp quản lý trong việc huy động vốn đầu tư: nguồn vốn hỗ trợ ngân sách Trung ương, huy động vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi từ các nhà tài trợ nước ngoài để đầu tư phát triển các dự án hạ tầng trọng điểm của tỉnh.
- Đề nghị Trung ương chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương sớm triển khai Dự án tổ hợp lọc hóa dầu Nam Vân Phong do Petrolimex và Tập đoàn JX Nippon Oil (Nhật Bản) liên doanh đầu tư. Đồng thời, hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng đối với dự án này từ nguồn ngân sách Trung ương hoặc cho phép Khánh Hòa sử dụng kinh phí từ nguồn vượt thu đối với hoạt động xuất nhập khẩu tại tỉnh.
- Có kế hoạch sớm di dời ga Nha Trang ra khỏi khu vực nội thành để tỉnh tập trung quy hoạch, xây dựng phát triển đô thị Nha Trang đồng bộ về cơ sở hạ tầng, trật tự giao thông công cộng, mỹ quan đô thị.
- Chuyển giao cảng Cam Ranh về cho địa phương quản lý, nhằm tạo điều kiện để tỉnh kêu gọi đầu tư xây dựng, nâng cấp cảng, đây là một trong những điều kiện để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp tại khu vực nam Cam Ranh...

 

Tác giả bài viết: Đặng Viết Tú - TTK nhatrang.khrea

Nguồn tin: Báo điện tử khánh Hòa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lời khuyên Tài chính

Khánh Hòa “đăng cai” năm du lịch quốc gia 2019

 Khánh Hòa “đăng cai” năm du lịch quốc gia 2019, thời điểm thuận lợi đầu tư bất động sản Bắc Nha Trang Nhìn lại thị trường bất động sản Nha Trang vài năm trở lại đây, có thể thấy khu vực trung tâm đang dần trở nên quá tải bởi đô thị hóa, trong khi đó, sự phát triển của ngành du lịch đòi hỏi...

Thống kê
  • Đang truy cập9
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay545
  • Tháng hiện tại15,927
  • Tổng lượt truy cập548,128
Kinh doanh
Thăm dò ý kiến

Bạn biết về Hiệp hội bất động sản Nha Trang - Khánh Hòa qua kênh thông tin nào?

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Tin Bất động sản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây