Quá trình thành lập Hiệp hội Bất động sản Nha trang - Khánh Hòa

     Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách khuyến kích phát triển   doanh nghiệp, phát huy vai trò của doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Nhờ đó, nhận thức về vai trò của đội ngũ doanh nhân có chuyển biến tích cực, nhiều cấp ủy đảng, chính quyền thường xuyên quan tâm đến sự phát triển của doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân, hướng hoạt động của doanh nghiệp, doanh nhân vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước.
        Cùng với sự tăng nhanh về số lượng và quy mô của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế nước ta. Đội ngũ doanh nhân bất động sản đã không ngừng lớn mạnh, ngày một trưởng thành, chất lượng được nâng lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh doanh; đóng góp tích cực vào thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động và các vấn đền an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo.
       Tuy nhiên, trước yêu cầu mới của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đội ngũ doanh nhân còn không ít hạn chế, bất cập, nhất là về kiến thức, sự am hiểu pháp luật và năng lực kinh doanh, kinh nghiệm quản lý, khả năng cạnh tranh và hội nhập.
         Để các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (BĐS) có điều kiện phát triển tương xứng với yêu cầu và xu thế phát triển chung của thị trường, có thế mạnh để cạnh tranh, đòi hỏi các doanh nghiệp ngoài sự cố gắng, năng động, sáng tạo, nắm bắt mọi cơ hội; cần phải liên doanh, liên kết, học hỏi lẫn nhau, nắm bắt thông tin kịp thời để tạo nên sức mạnh vượt qua mọi khó khăn, thách thức cùng nhau phát triển lành mạnh. Hiện nay, tỉnh Khánh Hòa khá nhiều doanh nghiệp, doanh nhân và các tổ chức kinh tế, cá nhân quan tâm đến bất động sản, có nguyện vọng thành lập một tổ chức Hội nghề nghiệp. Chinh vì lẽ đó, ông Nguyễn Xuân Thùy – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Quốc tế đại diện các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh BĐS và quan tâm đến BĐS làm Tờ trình đề nghị Sở Xây dựng Khánh Hòa xem xét ra quyết định công nhận “Ban vận động thành lập Hiệp hội Bất động sản Nha Trang - Khánh Hòa”  thực hiện trọng trách tập hợp các doanh nghiệp để thành lập “Hiệp hội Bất động sản Nha Trang - Khánh Hòa”. 
     Ngày 06 tháng 02 năm 2015, đáp ứng nguyện vọng của các doanh nhân bất động sản, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã có Quyết định số 20/QĐ-SXD về việc công nhận “Ban Vận động thành lập Hiệp hội Bất động sản Nha Trang – Khánh Hòa”, gồm 10 thành viên do ông Nguyễn Xuân Thùy làm Trưởng ban.   
          Căn cứ yêu cầu thực tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, nghiên cứu Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ về Quy định tổ chức, hoạt động và quản lý Hội; Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy đinh chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Ban Vận động thành lập Hiệp hội xây dựng kế hoạch tổ chức vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nhân bất động sản trong tỉnh làm đơn tham gia vào Hiệp hội Bất động sản Nha Trang – Khánh Hòa, kết quả đã vận động được 118 doanh nghiệp, cá nhân bất động sản có đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ và   dự thảo Điều lệ Hiệp hội.
          Sau khi hoàn thành các bước theo Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ. Ban vận động thành lập Hiệp hội đã hoàn chính hồ sơ xin thành lập Hiệp hội Bất động sản Nha Trang – Khánh Hòa theo quy định, gửi Thường trực UBND tỉnh và Sở Nội vụ để xem xét ra quyết định cho phép thành lập Hiệp hội Bất động sản Nha Trang – Khánh Hòa.            
            Ngày 16 tháng 12 năm 2016, Thường trực UBND tỉnh đã ra Quyết định số 3876/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hiệp hội Bất động sản Nha Trang – Khánh Hòa.
          Qua xem xét quá trình vận động và tiến hành các bước theo quy trình xây dựng phương án đại hội, Thường trực UBND tỉnh đã thống nhất chương trình hoạt động và tổ chức bộ máy của Hiệp hội với số lượng Ủy viên BCH Hiệp hội, nhiệm kỳ I (2017-2022).
          Ngày 12 tháng 3 năm 2017, tại hội trường Khách sạn Quốc tế, số 9, Nguyễn Thiện Thuật, đã tiến hành Đại hội toàn thể thành lập Hiệp hội Bất động sản Nha Trang – Khánh Hòa, nhiệm kỳ I (2017-2022). Đại hội có 85 đại biểu chính thức tham gia và 35 đại biểu khách mời. Đại hội rất vinh dự được đón tiếp ông Lê Thanh Quang – Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ông Đào Công Thiên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến dự, phát biểu động viên và chỉ đạo đại hội.
          Đại hội đã thành công tốt đẹp theo đúng chương trình, nội dung đề ra. Đại hội đã nhất trí cao bầu 22 ủy viên Ban Chấp hành; Ban kiểm tra 3 thành viên, Ban Thường trực: 6 thành viên; Tổng Thư ký và 04 Phó Tổng Thư ký; Chủ tịch và 04 Phó Chủ tịch, Ông Nguyễn Xuân Thùy – Chủ tịch HĐQT, Cty CP Thương mại & Du lịch Quốc tế được đại hội tín nhiệm cao bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội. Ban Cố vấn có 02 thành viên. Kết quả đại hội đã được UBND tỉnh Khánh Hòa ra quyết định công nhận số: 787 /QĐ-UBND, ngày 27/3/2017.
                              CƠ CẤU, TỔ CHỨC HIỆP HỘI
1.Ban Chấp hành: 22 ủy viên 

1 Nguyễn Xuân Thùy Chủ tịch HĐQT Cty CP.TMDL Quốc Tế
2 Lê Hồng Việt Phó tổng giám đốc Cty CP đầu tư kinh doanh
địa ốc Hưng Thịnh
3 Võ Khánh Yên  Trưởng phòng Cty CP BĐS Hà Quang
4 Nguyễn Xuân Hòa Giám đốc Cty TNHH Xây dựng & Đầu tư
5 Đinh Thị Hồng Liên Chủ tịch HĐQT Cty CP Địa ốc du lịch Hoàng Gia
6 Nguyễn Huỳnh Minh
Châu
Giám đốc Ngân hàng thương mại
CP Tiên Phong - NT
7 Đặng Thanh Thủy  Tổng giám đốc Cty TNHH một thành viên Vinpearl
8 Lương Phan Sảng  Giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Khánh Hòa
9 Trần Văn Tắc Tổng giám đốc Cty TNHH Giày Tuấn Việt
10 Trần Hữu Lộc Tổng giám đốc Cty Hoàn Cầu Nha Trang
11 Hà Thị Phương Thảo Tổng giám đốc Cty CP đầu tư và xây dựng
Vịnh Nha Trang
12 Bùi Thị Ngân Phó tổng giám đốc Cty CP Hoàng Thành, NT
13 Nguyễn Thị Thu Hằng Giám đốc Doanh nghiệp TN Mỹ Hằng
14 Đặng Viết Tú Trưởng phòng Cty CP.TMDL Quốc Tế
15 Huỳnh Thục Nhi Trợ lý chủ tịch Cty CP.TMDL Quốc Tế
16 Trần Văn Hiển  Giám đốc Cty TNHH Sản xuất TM&DV Việt Nga
17 Trần Nam Việt Giám đốc Cty CP Đất Nha Trang
18 Vũ Văn Hải  Tổng giám đốc Cty CP ĐT&PT Vân Phong
19 Trần Đình Quý Giám đốc Cty TNHH Tư Vấn và Đầu Tư Đất Phố
20 Trần Văn Hiệp Chủ tịch HĐQT Cty CP phát triển hạ tầng
 đô thị Khánh Hòa
21 Trần Đức Phi Giám đốc Cty TNHH Quốc tế Lập Phương
22 Lê Xuân Thơm Giám đốc Cty TNHH Hải Đăng

2.Ban Thường trực: 6 ủy viên
                   1. Ông Nguyễn Xuân Thùy – Chủ tịch
                   2. Ông Lê Hồng Việt – Phó chủ tịch
                   3. Bà Võ Khánh Yên – Phó chủ tịch
                   4. Ông Nguyễn Xuân Hòa  – Phó chủ tịch
                   5. Bà Đinh Thị Hồng Liên – Phó chủ tịch
                   6. Ông Đặng Viết Tú – Tổng Thư ký Hiệp hội
    3.Các chức danh của Ban Chấp hành Hiệp hội:
                 1. Chức danh Chủ tịch Hiệp hội:
                   -  Ông Nguyễn Xuân Thùy 
                2. Chức danh phó Chủ tịch Hiệp hội gồm  04 ông:
                   -  Ông  Lê Hồng Việt 
                   -  Bà Võ Khánh Yên 
                   -  Ông Nguyễn Xuân Hòa   
                   -  Bà Đinh Thị Hồng Liên 
   4. Ban kiểm tra Hiệp hội: Số lượng 03 ủy viên gốm các ông:
                   -  Ông Trần Văn Hiệp  - Trưởng Ban Kiểm tra
                   -  Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Ủy viên
                   -  Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt - ủy viên
  5. Ban Cố vấn: 1. Ồng Hà Văn Hải – Tổng giám đốc Cty BĐS Hà Quang.
                           2. Ông Nguyễn Xuân Dũng – Cực Trưởng Cục thuế tỉnh.
  6. Tổng thư ký và các phó tổng thư ký Hiệp hội:
          - Ông Đặng Viết Tú – Tổng thư ký
          - Ông Lê Đức Hiền – Phó tổng thư ký
          - Bà Huỳnh Thục Nhi – Phó tổng thư ký
          - Ông Trần Công Thi – Phó tổng thư ký
  
 

Lời khuyên Tài chính
Thống kê
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay385
  • Tháng hiện tại7,374
  • Tổng lượt truy cập593,342
Kinh doanh
Thăm dò ý kiến

Bạn biết về Hiệp hội bất động sản Nha Trang - Khánh Hòa qua kênh thông tin nào?

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Tin Bất động sản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây